DORADCA INWESTYCYJNY

Origin TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w komponowaniu autorskich rozwiązań. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

DORADCA INWESTYCYJNY

Miejsce pracy:  Warszawa

Nasze oczekiwania:

 • licencja doradcy inwestycyjnego (warunek konieczny),
 • wykształcenie wyższe, kierunki związane z finansami,
 • doświadczenie pracy z zespole zarządzania aktywami w towarzystwie funduszy inwestycyjnych lub w innym podmiocie, któremu zlecono zarządzanie aktywami funduszy inwestycyjnych,
 • doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu portfelem opartym o aktywa niepubliczne (transakcje, wyceny, nadzór korporacyjny),
 • doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
 • wysoko rozwinięte zdolności analityczne,
 • umiejętność koordynowania projektów,
 • sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie rekomendacji na komitety inwestycyjne, uczestnictwo w komitetach inwestycyjnych, sporządzenie decyzji i protokołów w posiedzeń komitetów inwestycyjnych,
 • bieżące kontakty z przedstawicielami spółkek portfelowych, zewnętrznymi zarządzającymi,
 • analiza rynku w celu dokonania alokacji środków,
 • bieżący nadzór nad efektywnością funduszy,
 • weryfikacja wycen dokonywanych przez niezależną firmę wyceniającą i komunikacją z zewnętrznymi wyceniającymi,
 • sporządzanie analiz na potrzeby Zarządu,
 • reprezentacja funduszy na WZA/ZZW spółek portfelowych,
 • opracowywanie dokumentów zawierających kluczowe informacje dla funduszy,
 • monitorowanie płynności funduszy, sporządzanie długoterminowych prognoz płynnościowych dotyczących funduszy,
 • monitorowanie udziału lokat w aktywach oraz wpływu na limity inwestycyjne funduszy, bieżące podejmowanie działań eliminujących ryzyko przekroczenia limitów,
 • monitorowanie obowiązków informacyjnych związanych z portfelami funduszy i opracowywanie treści raportów.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi.
 • Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach.
 • Pakiet opieki medycznej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości, w terminie do 30.06.2018.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.”
W związku z Pani/Pana aplikacją do Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą przy ulicy Zielnej 37, 00-108 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Towarzystwie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu Towarzystwa (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: iodo@origintfi.com.