STARSZY PRAWNIK

Origin TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w komponowaniu autorskich rozwiązań. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

STARSZY PRAWNIK

Miejsce pracy:  Warszawa

Nasze oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego będą dodatkowym atutem.
 • Co najmniej trzyletnie doświadczenie jako in-house lawyer w towarzystwie funduszy inwestycyjnych w pracy lub w kancelarii obsługującej fundusze inwestycyjne lub (warunek konieczny).
 • Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
 • Doświadczenie w obsłudze niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość prawa cywilnego, handlowego, przepisów dot. rynku finansowego, w szczególności przepisów dot. funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych.
 • Zdolności analityczne.
 • Umiejętność koordynowania projektów.
 • Sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

Zakres obowiązków:

 • Samodzielne tworzenie dokumentacji funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwo, w tym projektów statutów funduszy inwestycyjnych, warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych, dokumentów związanych z działalnością funduszy, w tym umów o wykonywanie funkcji depozytariusza, umów dot. wyceny aktywów, umów dystrybucyjnych certyfikatów.
 • Obsługa bieżącej działalności funduszy inwestycyjnych, w tym udział w przygotowywaniu dokumentacji dot. nabycia/zbycia lokat, wykupów certyfikatów inwestycyjnych oraz zgromadzeń inwestorów i rad inwestorów funduszy.
 • Bieżące śledzenie przepisów pod kątem zmian dotyczących zakresu działalności Towarzystwa i zarządzanych funduszy.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki pracy.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi.
 • Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach.
 • Pakiet opieki medycznej.

W celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w CV lub wiadomości mailowej:

a) możliwego terminu rozpoczęcia pracy oraz

b) poziomu oczekiwanego wynagrodzenia brutto.

Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się wyłącznie z osobami, które wskażą powyższe informacje.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości, w terminie do 15.04.2018.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.