MŁODSZY SPECJALISTA DS. COMPLIANCE

Origin TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w komponowaniu autorskich rozwiązań. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. COMPLIANCE

Miejsce pracy: Warszawa

Nasze oczekiwania:
wykształcenie wyższe, preferowana kierunki: prawo, ekonomia, finanse, rachunkowość,
znajomość przepisów dot. funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, zasad ładu korporacyjnego instytucji nadzorowanych.
znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych oraz znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
doświadczenie pracy w towarzystwie funduszy inwestycyjnych w zakresie nadzoru będzie dodatkowym atutem,
doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu i nad kilkoma projektami jednocześnie,
umiejętność koordynowania projektów,
sumienność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych zadań,
zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków.

Zakres obowiązków:

 • opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących nadzoru wewnętrznego,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów z zakresu zgodności działalności z prawem zgodnie z regulacjami wewnętrznymi,
 • bieżąca weryfikacja wewnętrznych procedur w celu zapewnienia zgodności z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 • uczestniczenie w procesie kontroli wewnętrznej,
 • wsparcie w procesach kontroli zewnętrznej,
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby wewnętrznego i zewnętrznego raportowania,
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby przeprowadzanych szkoleń wewnętrznych,
 • przygotowywanie komunikatów oraz korespondencji dla uczestników funduszy,
 • przygotowywanie pism, wniosków do organów nadzorczych oraz innych urzędów administracji publicznej, skarbowej oraz sądowych,
 • przygotowywanie projektów dokumentacji prawnej Towarzystwa oraz funduszy,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dla nowych pracowników oraz osób współpracujących,
 • bieżący monitoring przepisów prawnych,
 • monitoring obowiązków informacyjnych Towarzystwa oraz zarządzanych przez Towarzystwo funduszy,
 • bieżąca współpraca z Departamentem Prawnym oraz Zarządem Towarzystwa.

Oferujemy:
Stabilne warunki pracy.
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Możliwość rozwoju zawodowego w środowisku ambitnych, nastawionych na sukces ludzi.
Możliwości udziału w szkoleniach rozwijających kompetencje.
Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwój umiejętności poprzez udział w ciekawych i wymagających projektach.
Pakiet opieki medycznej.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości, w terminie do 30.06.2018.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego i przyszłych procesów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych”
W związku z Pani/Pana aplikacją do Origin Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Origin TFI S.A. (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą przy ulicy Zielnej 37, 00-108 Warszawa. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy w Towarzystwie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: uzasadnionego interesu Towarzystwa (zatrudnianie pracowników); w oparciu o obowiązek prawny wynikający z Kodeksu Pracy; na podstawie zgody w zakresie udziału w przyszłych rekrutacji (w przypadku gdy została wyrażona). Jednocześnie informujemy, że: udzielenie zgody jest dobrowolne; w każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody; dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny dla realizacji procesu rekrutacyjnego, a w przypadku udzielenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu wycofania zgody; przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wnioski dotyczące wycofania zgody, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, żądania dostępu do danych, przenoszenia danych, zmiany danych oraz zgłoszenia sprzeciwu należy kierować wysyłając wiadomość mailową na adres: iodo@origintfi.com.