Inspektor Nadzoru

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., wchodzące w skład Grupy Caspar, to dynamicznie rozwijającą się spółka sektora finansowego.
Obecnie poszukujemy osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

 

Inspektor Nadzoru

Miejsce pracy: Poznań

 

Opis stanowiska:

 • prowadzenie kontroli wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Spółki,
 • prowadzenie korespondencji z KNF, w tym sporządzanie wymaganych prawem raportów i zestawień,
 • monitorowanie inwestycji prowadzonych na prywatnych rachunkach pracowników Spółki,
 • opiniowanie dokumentacji produktowej, materiałów informacyjnych i marketingowych, projektów regulacji wewnętrznych oraz umów z kontrahentami pod względem ryzyka braku zgodności,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie ryzyka braku zgodności m.in. z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi,
 • wykonywanie innych zadań, za które odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.

 

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, ekonomia),
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office, obsługa urządzeń biurowych,
 • znajomość problematyki Compliance, kontroli wewnętrznej lub rynków finansowych, mile widziane doświadczenie w pracy w dziale Compliance lub kontroli wewnętrznej w instytucji finansowej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • zdolności analityczne,
 • dokładność, systematyczność i odpowiedzialność,
 • zdolności komunikacyjne, dobra organizacja pracy i pełne zaangażowanie w powierzone zadania.

 

Zapewniamy:

 • możliwość rozwoju wraz z rozwojem grupy Caspar,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 30.06.2018 r. na adres:

caspar@caspartfi.pl

w tytule wiadomości prosimy wpisać „Inspektor Nadzoru”.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko w z wybranymi osobami.

 

Wysyłając dokumenty aplikacyjne zgadzasz się na przetwarzanie przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu,
ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań, danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę (zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa, np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. W zakresie wynikającym z przepisów prawa podanie przez Ciebie danych na potrzeby rekrutacji jest wymogiem prawnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, a dane te nie decydują o wyniku rekrutacji i zawarciu umowy o pracę, jednak mogą być przez nas brane pod uwagę. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 1. a) podmiotom przetwarzającym, które współpracują z nami w prowadzeniu rekrutacji lub świadczącym pomoc prawną,
 2. b) podmiotom obsługującym na nasze zlecenie nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne oraz ich podwykonawcom.

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iodo@caspartfi.pl.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Masz prawo do:

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie; przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem,

– żądania dostępu do swoich danych przetwarzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,

– sprostowania (poprawiania) danych,

– usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

–  przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  

Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.