KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Origin TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w komponowaniu autorskich rozwiązań. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

KSIĘGOWA/KSIĘGOWY

Miejsce pracy: Warszawa

Nasze oczekiwania:
– wykształcenie wyższe: finanse, rachunkowość,
– znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych,
– znajomość zasad prowadzenia rachunkowości funduszy inwestycyjnych (w tym FIZ, FIZAN, NSFIZ)
– znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości funduszy inwestycyjnych i TFI w towarzystwie funduszy inwestycyjnych bądź podmiotach współpracujących z TFI w ww. zakresie,
– zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
– samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
– wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i interpersonalne,
– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Zakres obowiązków:
– prowadzenie księgowości funduszy inwestycyjnych,
– weryfikacja wycen, aktywów i zobowiązań funduszy,
– sporządzanie sprawozdań finansowych funduszy i,
– współpraca przy planowaniu i kontroli budżetu TFI,
– odpowiedzialność za księgowanie dokumentów finansowych, wystawianie faktur,
– przygotowanie: płatności i przelewów,
– odpowiedzialność za zamknięcia miesiąca i roku,
– raportowanie do GUS, NBP, KNF,
– raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej,
– przygotowanie danych księgowych potrzebnych do podejmowania decyzji biznesowych,
– opiniowanie dokumentacji funduszy z uwzględnieniem aspektów związanych z księgowością,
– nadzór nad przepływami na rachunkach bankowych i innych rachunkach funduszy,
– współpraca z księgowością funduszy, depozytariuszem, wyceniającym, audytorem,
– współpraca z biurem rachunkowym w zakresie księgowości TFI, kadr i naliczania wynagrodzeń.

Oferujemy:
– stabilne warunki pracy,
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– pakiet opieki medycznej,
– możliwości rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości, w terminie do 20.03.2018.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.