Specjalista ds. operacji

Origin TFI S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych, specjalizującym się w komponowaniu autorskich rozwiązań. Posiadamy bogate doświadczenie w obszarze specjalistycznych struktur inwestycyjnych wykorzystujących konstrukcję funduszu inwestycyjnego zamkniętego, w tym funduszu inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych. Na stałe współpracujemy z zewnętrznymi doradcami prawnymi i podatkowymi oraz firmami specjalizującymi się w audycie i wycenie aktywów. Istniejemy od 2007 roku a nasz zespół to osoby z bogatym doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych.

Aktualnie poszukujemy osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. OPERACJI

Miejsce pracy: Warszawa

Nasze oczekiwania:
– wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, finanse, rachunkowość,
– znajomość przepisów dot. rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych,
– znajomość zasad funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– doświadczenie w pracy w dziale operacji i/lub księgowości w spółce prowadzącej działalność na rynkach finansowych, najlepiej w towarzystwie funduszy inwestycyjnych bądź podmiotach współpracujących z TFI w ww. zakresie,
– zaangażowanie i odpowiedzialność w zakresie realizacji obowiązków, dokładność, sumienność,
samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,
– umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.

Zakres obowiązków:
– współpraca operacyjna z księgowością funduszy, depozytariuszem, wyceniającym,
– nadzór nad przepływami na rachunkach bankowych i innych rachunkach funduszy,
– kontrola kosztów związanych z działalnością funduszy,
– rozliczanie emisji oraz wykupów certyfikatów inwestycyjnych,
– prowadzenie ewidencji uczestników funduszy i certyfikatów inwestycyjnych,
– przygotowywanie i wysyłka korespondencji do uczestników,
– współpraca z dystrybutorami w zakresie operacji i rozliczeń,
– przygotowywanie do uruchomienia nowych funduszy,
– nadzorowanie i archiwizacja dokumentacji funduszy.

Oferujemy:
– stabilne warunki pracy,
– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– pakiet opieki medycznej,
– możliwości rozwoju zawodowego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres rekrutacja@origintfi.com z nazwą stanowiska w tytule wiadomości i poniższą zgodą w treści wiadomości, w terminie do 15.03.2018.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.