Specjalista /ka ds. Operacji i Obsługi Funduszy

Zakres obowiązków:

 • koordynacja działań operacyjnych funduszy, w szczególności FIZ
 • przygotowywanie warunków emisji certyfikatów inwestycyjnych; obsługa klientów Funduszy zamkniętych, działania związane z obejmowaniem lub umarzaniem certyfikatów inwestycyjnych Funduszy przez klientów, rozliczanie emisji oraz wykupów certyfikatów inwestycyjnych Funduszy
 • kontakt z uczestnikami funduszy zamkniętych
 • udział w wypełnianiu obowiązków informacyjnych dotyczących Funduszy
 • koordynacja działań w procesie wyceny Funduszy, przekazywanie niezbędnych danych podmiotom prowadzącym księgi rachunkowe Funduszy i wyceniającym aktywa Funduszy, koordynacja procesu sporządzania, przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszy
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi dla Towarzystwa i Funduszy
 • prowadzenie ewidencji uczestników funduszy zamkniętych
 • nadzorowanie prowadzenia i przechowywania dokumentacji Funduszy w zakresie obszaru odpowiedzialności Departamentu.

Oczekiwania:

 • wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnychmoraz
 • znajomość zagadnień rynkumkapitałowego
 • umiejętność pracy zarówno na liczbach, jak z aktami prawnymi
 • skrupulatność
 • mile widziana ogólna znajomość zagadnień związanych z księgowością i finansami.

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę
 • rozwój zawodowy
 • praca w młodym, doświadczonym zespole w miłej atmosferze
 • atrakcyjny pakiet socjalny.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesów rekrutacyjnych w AgioFunds TFI SA.” (zgodnie w Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).