Stażysta w obszarze Departamentu Prawnego i Nadzoru Zgodności

Amundi Polska TFI S.A. oferuje możliwość odbycia w zakresie stażu w obszarze Departamentu Prawnego i Nadzoru Zgodności (Legal/Compliance)

Do zadań Stażysty należeć będzie:
➢ sporządzanie analiz i przygotowywanie danych do raportów dla grupy Amundi w zakresie
implementacji sankcji międzynarodowych,
➢ analiza przepisów prawa i wymogów grupowych w w/w zakresie,
➢ przygotowywanie projektów regulacji wewnętrznych w języku polskim i angielskim,
➢ wsparcie Inspektora Nadzoru w zakresie związanym z wykonywaniem obowiązków.

Czego oczekujemy:
➢ dobrej znajomości języka angielskiego – wymagana,
➢ dokładności i skrupulatności,
➢ dobrej organizacji pracy,
➢ mile widziane zainteresowanie tematyką rynku kapitałowego oraz przeciwdziałania praniu
pieniędzy,
➢ dyspozycyjności (przynajmniej 30h w tygodniu),
➢ ukończonego III roku studiów prawniczych.

Co oferujemy:
➢ możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w zagadnieniach dot. Compliance w TFI,
➢ możliwość poznania specyfiki i organizacji firmy inwestycyjnej,
➢ możliwość dostosowania godzin stażu do planu zajęć,
➢ doskonałe warunki i atmosferę pracy,
➢ wynagrodzenie w trakcie stażu.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV wraz ze wskazaniem ograniczeń w
dyspozycyjności na adres biuro@amundi.com i wpisanie w temacie wiadomości
stanowiska „Stażysta Compliance”

Rezerwujemy sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o dołączenie do CV oświadczenia następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie
danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z póżn. zm.).